Evenimente

Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfinţite - Vineri din prima săptămână a Postului Mare

Ne bucurăm din toată inima că în prima Săptămână din Postul Mare, Preasfinţia sa, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, ne întăreşte duhovniceşte prin slujire alături de obştea Mănăstirii noastre. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în prima vineri din Postul Mare, a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite, după rânduiala specifică Postului Mare.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a spus: „Rugăciunea de pocăință în această perioadă când postim este rugăciune de ridicare din păcat. Sfinții Părinți, oameni ai pocăinței, ne învață că fără pocăință nu există mântuire, roada pocăinței este smerenia. Când smerenia este înlocuită, cu justificarea răului, împinge pe om la iresponsabilitate. În societatea secularizată a slăbit foarte mult conștiința păcatului. Pocăința fără cerere de iertare nu este făcătoare de viață, ea sfârșește în deznădejde. În rugăciune, omul cuvântător se unește cu Dumnezeu Cuvântul. Cei care se roagă au fața luminoasă pentru că au adunat lumină în suflet. Rugăciunea este ajutor dumnezeiesc, izvor de pace și de liniște, izvor de sănătate, izvor de iubire și de mântuire. Prin post și prin rugăciune dobândim prezența lucrătoare a harului lui Dumnezeu în Sfânta Euharistie. În această perioadă Sfântul Grigorie Dialogul ne adună în jurul Altarului Dumnezeiesc și Sfânt.”

Mulţumim Preabunului Dumnezeu şi Maicii Domnului pentru binecuvântările pe care ni le dăruieşte şi-L rugăm să ne ajute în urcuşul pe Scara Mântuirii şi să ajungem la Sfânta Înviere întăriţi duhovniceşte.

Tabăra de tineret "Credinţă şi istorie pentru toţi" - 5-11 februarie 2017

În perioada 5-11 februarie 2017, la Mănăstirea noastră s-a desfășurat Tabăra de Tineret „Credință și istorie pentru toți”, derulată ca urmare a parteneriatului rodnic dintre Departamentele de activități cu tineretul ce funcționează sub binecuvântarea Episcopiei Covasnei și Harghitei și a Episcopiei Caransebeșului.

Obştea Mănăstirii Izvoru Mureşului s-a bucurat de găzduirea tinerilor veniţi din ambele Eparhii, sprijinind cu toată dragostea frăţească la buna desfăşurare a acestei tabere.

Activitățile derulate în cadrul acestui proiect au însumat deplasări realizate în cele două județe care alcătuiesc Eparhia Covasnei și Harghitei: vizitarea în județul Covasna a primei biserici din localitatea Sfântu Gheorghe cu hramul patronului spiritual al acesteia, precum și a primei școli românești din imediata apropiere a acesteia; Muzeul Carpaților Răsăriteni; Catedrala-Paraclis Episcopal din Sfântu Gheorghe și Muzeul de cultură și artă bisericească găzduit în demisolul aceleiași construcții; deasemenea Centrul Eclezial de Documentare Mitropolit Nicolae Colan a organizat cu această ocazie o expunere a istoriei acestei zone, dar și o prezentare practică a modului în care se realizează munca arhivistică.

Pentru zona Harghitei s-a vizitat zona Lacul Roșu, Cheile Bicazului, atracții turistice naturale, dar și o atracție duhovnicească de mare valoare istorică, în fapt liantul dintre cele două Eparhii partenere: Sfânta Mănăstire Toplița, unde Preacuviosul Părinte Stareț Arhim.Emilian Telcean a realizat o trecere peste vremi, vorbind tinerilor pelerini despre importanța omagierii vrednicului de pomenire Prim Patriarh al României, originar din Toplțița harghiteană, iar mai apoi ajuns Episcop de Caransebeș, D.D.Dr.Miron Cristea.

Cununa întregii săptămâni a reprezentat-o prezența prin slujirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii a Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, în data de 10 februarie în Biserica Mănăstirii Izvorul Mureșului. Cu acest prilej Preasfințitul Părinte Andrei în cuvântul de învățătură a spus: „ Ne bucurăm că frățiile voastre, tineri din cele doua Eparhii, a Caransebeșului și Covasnei și Harghitei, v-ați odihnit sufletește în aceste zile dimpreună cu părinții duhovnicești care se ocupă de educația religioasă, să vă formați credincioși de nădejde, apărători ai Legi strămoșești. Ați dovedit că prin Taina Sfântului Botez împărtășiți calitatea de fii duhovnicești. Să fiți oameni ai rânduielii bisericești și să vă bucurați aici pe pământ și Dincolo prin lucrarea harului Duhului Sfânt în Sfintele Taine.”

În fiecare an ne bucurăm de prezenţa tinerilor alături de obştea noastră şi sperăm ca timpul petrecut în incinta Mănăstirii să le fie de folos duhovnicesc în viaţa pe care o duc zi de zi.

Hramul Paraclisului, „Soborul Sf. Ioan Botezătorul” - 7 ianuarie 2017

În ajunul hramului, seara, slujba Privegherii s-a ținut în Paraclisul închinat Sf. Ioan Botezătorul, din corpul de chilii, la care a participat alături de obștea Mănăstirii  și părintele exarh Protos. Ghelasie Mureșan. 

Mare binecuvântare a avut obștea Mănăstirii noastre în ziua Hramului „Soborul Sf. Ioan Botezătorul”, când îl sărbătorim pe „cel mai mare om născut din femeie” și l-am avut în mijlocul nostru pe Preasfinția Sa, Preasfințitul Andrei, Episcop al Covasnei și Harghitei, înconjurat de un sobor mare de preoți și diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii a fost hirotonit în treapta Diaconiei Teologul Mihai Șraer pentru o parohie din județul Covasna și Preacuviosul Ierodiacon Pantelimon Chifu, viețuitor al Sfintei Mănăstiri „Icoana Maicii Domnului Prodromița” Comandău, a fost hirotonit întru Ieromonah.

Preasfințitul Andrei a ținut cuvântul de folos în care a vorbit despre chipul ascultării definit în haina smereniei sufletului rugător al Sfântului Ioan Botezătorul: „Iubiții mei copii sufletești, Sfântul Ioan Botezătorul a fost cel care prin alipirea sufletului său de Cuvântul Adevărului, de Dumnezeu, a predicat tuturor claselor sociale, certând păcatul și provocând pe păcătoși la îndreptare. Într-o lume în care păcatul a ajuns să fie ridicat la rang de cinste, cuvântul său duhovnicesc ataca depărtarea de Dumnezeu și tăia până în rărunchii firii rădăcina necredinței, dorind sporirea în ascultare față de Cel care avea să vină după El: Hristos Iisus Domnul nostru.”

Răspunsurile la strană au fost date de soborul de maici din Mănăstirea noastră.

Ne-am bucurat că i-am avut alături și le mulțumim oficialităților din zonă și credincioșilor care au participat, ca de fiecare dată, la Sf. Liturghie și la sărbătoarea închinată Sf. Ioan Botezătorul.

Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!

Binecuvântare arhierească în Postul Crăciunului, prin slujire la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” - 18 decembrie 2016

În ultima duminică din Postul Crăciunului obștea Mănăstirii noastre s-a bucurat de slujirea la Sf. Liturghie a Preasfințitului Andrei, înconjurat de preoți și diaconi.  În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a vorbit despre actualitatea Pericopei Evanghelice din această duminică (Genealogia Mântuitorului), precum și despre importanța citirii acesteia în duminica premergătoare Măritului Praznic al Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos: „Vedeți, iubiți credincioși și credincioase, prin mila lui Dumnezeu și Întruparea Fiului Său, un oraș fără importanță administrativă, ori strategică, ajunge a fi centrul spiritual al umanității în timp și spațiu, intrând în istoria mântuirii noastre ca Cetatea care l-a primit pe Dumnezeu în sânul ei: Bethleemul cel pământesc a cântat Veșnicia, a cuprins necuprinsul. Nu a fost Dumnezeu bogat, nici la naștere, nici în adolescență, nici în maturitate. Dumnezeu nu a avut nimic, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, decât Sfânta Cruce pe care s-a răstignit. Așadar, Sfânta Cruce a fost averea Lui Dumnezeu pe care a împărțit-o neamurilor spre lumină și spre descoperirea poporului Israel.”

Răspunsurile la strană au fost date de soborul de maici.

Mulțumim Prea Bunului Dumnezeu, Preasfinției Sale și credincioșilor care au participat la Sf. Liturghie.

Contact

Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”
Maica Stareţă Stavrofora Miriam Oprea
Nr. de telefon: 0744 - 966.950 - nu sunați pentru cazare
Localitatea: Izvoru Muresului Jud. Harghita Cod 537356
Detalii și Formular de Contact
Atelier Pictură: 0742-224.590 (sunați numai pentru cazare și comenzi icoane, croitorie și broderie)
Vă rugăm să sunați între orele: 
09.00 - 12.20 și 14.00-16.30.
Vă rugăm să nu sunați în duminici și sărbători.

Copyright © 2010-2016 Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" Izvoru Mureşului.
Toate drepturile rezervate. Webmaster: Bogdan Tinca