Evenimente

Hramul „Adormirea Maicii Domnului” - 15 August 2020 - Împlinirea a 20 de ani de la Sfințirea Mănăstirii

De prăznuirea hramului Mănăstirii, ”Adormirea Maicii Domnului”, când am sărbătorit și împlinirea a 20 de ani de la Sfințirea Sfintei Mănăstirii de către vrednicul de pomenire Preafericitul Teoctist, obștea noastră s-a bucurat de prezența Preasfințitului Andrei al Covasnei și Harghitei și a Preasfințitului Galaction al Alexandriei și Teleormanului. 
La slujba Privegherii Preasfințiile Sale au slujit înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Prohodul Maicii Domnului a fost cântat succesiv de către cei doi Ierarhi împreună cu preoții și diaconii, grupul psaltic din Sărmaș și corul maicilor. După slujba Prohodului, Preasfințitul Părinte Galaction a ținut un cuvânt de învățătură pentru credincioșii prezenți, vorbind foarte frumos despre Maica Domnului.
În ziua Praznicului, cei doi Ierarhi au săvârșit Sf. Liturghie, fiind înconjurați de un sobor de preoți și diaconi și de un număr restrâns de credincioși veniți pentru a se ruga Maicii Domnului.

Preasfințitul Părinte Galaction a rostit cuvântul de învățătură rânduit iar la sfârșitul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de folos și de mulțumire clerului prezent, înaltelor autorități locale și centrale și bunilor credincioși prezenți.

Dăm slavă și mulțumire Preabunului Dumnezeu și Maicii Domnului că ne-a învrednicit să ne bucurăm de acest mare praznic în această Sfântă Mănăstire și le mulțumim Preasfințitului Andrei și Preasfințitului Galaction dar și credincioșilor care au fost alături de noi în această perioadă grea.

Hramul Paraclisului „Sf. Ioan Botezătorul” - 7 ianuarie 2020

Mănăstirea noastră și-a sărbătorit astăzi hramul Paraclisului „Soborul Sfântului Ioan Botezătorul” și am avut marea binecuvântare de a-l avea în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părintele nostru Andrei, care a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În predica rostită, Preasfinția Sa a spus credincioșilor: „Despre Sfântul Ioan Botezătorul găsim argumente în capitolul 3 versetul 1 la Prorocul Maleahi: „Iată eu trimit pe îngerul Meu și va găti calea înaintea feței Mele și va veni îndată în Templul Său Domnul pe care îl căutați și îngerul legământului pe care voi îl doriți”. În Vechiul Testament Maleahi îl recomandă ca un binevestitor, Mântuitorul îl recunoaște că acel înger de care a vorbit Maleahi nu este altul decât Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Evanghelist Luca ne oferă știri despre creșterea Sfântului Ioan Botezătorul și ne spune că părinții lui Zaharia și Elisabeta erau drepți înaintea lui Dumnezeu umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului. În Valea Iordanului Sfântul Ioan Botezătorul a avut o misiune cu un ecou deosebit pentru că mulțimea alerga la el, îi asculta cuvântul, îi cereau botezul, unii îi rămâneau ucenici, alții îi cereau sfaturi, iar o parte dintre farisei și cărturari îi monitorizau activitatea. Autoritatea lui era foarte puternică, tuturor le răspundea ca un profet ce era. Pocăința era singura cale care pregătea venirea Domnului. Predica tuturor claselor sociale cu un profund caracter urmărind îndreptarea moravurilor vremii, restabilirea dreptății, a cinstei și moralității. Era necruțător cu fariseii și saducheii, reprezentanții celor doua partide politico-religioase, numindu-i pui de viperă. Botezul Mântuitorului este momentul de apogeu a activității sale în Valea Iordanului”.
Răspunsurile la strană au fost date de soborul de maici din Mănăstirea noastră. 

Ne-am bucurat că i-am avut alături și le mulțumim oficialităților din zonă și credincioșilor care au participat, ca de fiecare dată, la Sf. Liturghie și la sărbătoarea închinată Sf. Ioan Botezătorul.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!

Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea noastră - 3 noiembrie 2019

Astăzi, în Duminica a 22-a după Rusalii, obștea Mănăstirii noastre s-a bucurat de o mare binecuvântare: Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a spus: „Pericopa Evanghelică de astăzi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca cap. 16 versetele 19-31 deschide seria învățăturilor despre viața veșnică. Pericopa cuprinde două acte consecutive care se petrec în două planuri diferite, Aici și Dincolo. Numele împăratului nu este pomenit de către narator, pe când numele săracului Lazăr, care se traduce din limba ebraică „Dumnezeu este ajutorul meu” este pomenit. Bogatul cât a trăit pe pământ nu și-a amintit de cei lipsiți și nevoiași. De aceea Dumnezeu ne spune prin gura prorocului David: „Nu îmi voi aminti de numele lor pe buzele Mele” Ps 15, 4. Nu își amintește Dumnezeu de cei lipsiți de omenie, insensibili la durerile celor din jur, fățarnici, neascultători, plini de egoism și slavă deșartă. Săracul Lazăr pe lângă faptul că era paralizat suferea și de o boală epidermică, câinii îi lingeau bubele pline de sânge și de puroi. Dorea să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. La mesele festive ale vechilor orientali, participanții erau însoțiți de câini de companie. Nu foloseau bucăți de pânză sau șervețele din hârtie pentru a se șterge pe mâini, ci își ștergeau mâinile cu bucăți de pâine care le aruncau sub masă la „însoțitori”. Boala și sărăcia i-au urgentat sfârșitul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Sânul lui Avraam este locul în care stau cei drepți în veșnicie la Ospățul Ceresc. Bogatul a murit și a fost înmormântat, sufletul lui s-a dus în Iad, aici descoperă rugăciunea, îl vede pe săracul Lazăr în sânul lui Avraam și strigă cu disperare: „Părinte Avraam, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și ude vârful degetului în apă și să îmi răcorească limba căci mă chinuiesc în această văpaie” (Luca 16, 24). El care nu a avut niciodată milă, cere: „Fie-ți milă!”, dar Avraam fiind Atotdrept îl refuză spunând că există o prăpastie mare care nu a fost ruptă încă de pe pământ. Îl roagă pe părintele Avraam să-l trimită pe Lazăr pe pământ pentru că mai avea cinci frați și să nu vină și ei la chinul cel veșnic. Răspuns categoric: „Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei” (Luca 16, 29). Chiar dacă va învia cineva din morți la oamenii fără suflet nu le schimbă viața. Acesta este un avertisment și pentru noi modernii de astăzi.”
La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa i-a binecuvântat pe credincioși.

Răspunsurile la strană au fost date de către maicile Mănăstirii noastre.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate!

Zilele culturii românești din județele Covasna și Harghita - 2 octombrie 2019

Miercuri, 2 octombrie 2019, la Mănăstirea noastră, a avut loc Simpozionul cu tema „Episcopia Covasnei și Harghitei – 25 de ani de la înființare”.

În cadrul simpozionului au fost prezentate mesajele ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române (Ips Ioan, Ps Nicodim, Ps Andrei, Ps Siluan) și a personalităților vieții publice naționale și locale, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Eparhiei Covasnei și Harghitei, și peste 30 de comunicări științifice, care au abordat probleme precum: „Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, factor catalizator pentru întărirea credinței în Dumnezeu a românilor din sud-estul Transilvaniei, pentru păstrarea și dezvoltarea tradițiilor și a patrimoniului cultural strămoșesc”; „Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei instituție divino-umană, cu rol hotărâtor în asigurarea dăinuirii şi afirmării spiritualităţii ortodoxe şi identităţii româneşti în mediul multietnic şi pluriconfesional din Arcul Intracarpatic”; „Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei (1994-2019) – 25 ani de la înfiinţare” ș.a.

Au fost prezentate comunicări referitoare la păstorirea rodnică a celor doi ierarhi: Înaltpreasfințitul Ioan, azi mitropolit al Banatului și Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, relația Eparhiei cu autoritățile publice centrale și locale, cu instituțiile și asociațiile culturale, cu unitățile de învățământ și cu societatea civilă, cu parteneri statornici din întreaga țară, dorind, astfel, să oferim o imagine de ansamblu asupra parcursului istoric al Eparhiei – în primul sfert de veac al existenței sale.

În cadrul simpozionului a fost vernisată Expoziția documentară Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei – 25 de ani în slujba comunității românești din sud-estul Transilvaniei”, și a fost prezentat filmul documentar File din istoria Eparhiei Covasnei și Harghitei, realizat cu sprijinul arhivei Televiziunii Române.
În final, a avut loc lansarea volumului „Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita”, ediția a II-a, revăzută și adăugită. de Ioan Lăcătușu și Erich Mihail Broanăr, volum apărut cu binecuvântarea Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2019, cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului.

Contact

Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”
Maica Stareţă Stavrofora Miriam Oprea
Nr. de telefon: 0744 - 966.950
Localitatea: Izvoru Muresului Jud. Harghita Cod 537356
Detalii și Formular de Contact
Atelier Pictură: 0742-224.590 (comenzi icoane şi croitorie)
Vă rugăm să sunați între orele: 
09.00 - 12.20 și 14.00-16.30.
Vă rugăm să nu sunați în duminici și sărbători.

Copyright © 2010-2016 Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" Izvoru Mureşului.
Toate drepturile rezervate. Webmaster: Bogdan Tinca