Evenimente

Sfânta Liturghie Arhierească la Mănăstirea noastră - 3 noiembrie 2019

Astăzi, în Duminica a 22-a după Rusalii, obștea Mănăstirii noastre s-a bucurat de o mare binecuvântare: Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
În cuvântul de învățătură Preasfinția Sa a spus: „Pericopa Evanghelică de astăzi de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca cap. 16 versetele 19-31 deschide seria învățăturilor despre viața veșnică. Pericopa cuprinde două acte consecutive care se petrec în două planuri diferite, Aici și Dincolo. Numele împăratului nu este pomenit de către narator, pe când numele săracului Lazăr, care se traduce din limba ebraică „Dumnezeu este ajutorul meu” este pomenit. Bogatul cât a trăit pe pământ nu și-a amintit de cei lipsiți și nevoiași. De aceea Dumnezeu ne spune prin gura prorocului David: „Nu îmi voi aminti de numele lor pe buzele Mele” Ps 15, 4. Nu își amintește Dumnezeu de cei lipsiți de omenie, insensibili la durerile celor din jur, fățarnici, neascultători, plini de egoism și slavă deșartă. Săracul Lazăr pe lângă faptul că era paralizat suferea și de o boală epidermică, câinii îi lingeau bubele pline de sânge și de puroi. Dorea să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. La mesele festive ale vechilor orientali, participanții erau însoțiți de câini de companie. Nu foloseau bucăți de pânză sau șervețele din hârtie pentru a se șterge pe mâini, ci își ștergeau mâinile cu bucăți de pâine care le aruncau sub masă la „însoțitori”. Boala și sărăcia i-au urgentat sfârșitul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. Sânul lui Avraam este locul în care stau cei drepți în veșnicie la Ospățul Ceresc. Bogatul a murit și a fost înmormântat, sufletul lui s-a dus în Iad, aici descoperă rugăciunea, îl vede pe săracul Lazăr în sânul lui Avraam și strigă cu disperare: „Părinte Avraam, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și ude vârful degetului în apă și să îmi răcorească limba căci mă chinuiesc în această văpaie” (Luca 16, 24). El care nu a avut niciodată milă, cere: „Fie-ți milă!”, dar Avraam fiind Atotdrept îl refuză spunând că există o prăpastie mare care nu a fost ruptă încă de pe pământ. Îl roagă pe părintele Avraam să-l trimită pe Lazăr pe pământ pentru că mai avea cinci frați și să nu vină și ei la chinul cel veșnic. Răspuns categoric: „Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei” (Luca 16, 29). Chiar dacă va învia cineva din morți la oamenii fără suflet nu le schimbă viața. Acesta este un avertisment și pentru noi modernii de astăzi.”
La sfârșitul Sfintei Liturghii Preasfinția Sa i-a binecuvântat pe credincioși.

Răspunsurile la strană au fost date de către maicile Mănăstirii noastre.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate!

Zilele culturii românești din județele Covasna și Harghita - 2 octombrie 2019

Miercuri, 2 octombrie 2019, la Mănăstirea noastră, a avut loc Simpozionul cu tema „Episcopia Covasnei și Harghitei – 25 de ani de la înființare”.

În cadrul simpozionului au fost prezentate mesajele ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române (Ips Ioan, Ps Nicodim, Ps Andrei, Ps Siluan) și a personalităților vieții publice naționale și locale, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la înființarea Eparhiei Covasnei și Harghitei, și peste 30 de comunicări științifice, care au abordat probleme precum: „Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, factor catalizator pentru întărirea credinței în Dumnezeu a românilor din sud-estul Transilvaniei, pentru păstrarea și dezvoltarea tradițiilor și a patrimoniului cultural strămoșesc”; „Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei instituție divino-umană, cu rol hotărâtor în asigurarea dăinuirii şi afirmării spiritualităţii ortodoxe şi identităţii româneşti în mediul multietnic şi pluriconfesional din Arcul Intracarpatic”; „Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei (1994-2019) – 25 ani de la înfiinţare” ș.a.

Au fost prezentate comunicări referitoare la păstorirea rodnică a celor doi ierarhi: Înaltpreasfințitul Ioan, azi mitropolit al Banatului și Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, relația Eparhiei cu autoritățile publice centrale și locale, cu instituțiile și asociațiile culturale, cu unitățile de învățământ și cu societatea civilă, cu parteneri statornici din întreaga țară, dorind, astfel, să oferim o imagine de ansamblu asupra parcursului istoric al Eparhiei – în primul sfert de veac al existenței sale.

În cadrul simpozionului a fost vernisată Expoziția documentară Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei – 25 de ani în slujba comunității românești din sud-estul Transilvaniei”, și a fost prezentat filmul documentar File din istoria Eparhiei Covasnei și Harghitei, realizat cu sprijinul arhivei Televiziunii Române.
În final, a avut loc lansarea volumului „Repere identitare românești din județele Covasna și Harghita”, ediția a II-a, revăzută și adăugită. de Ioan Lăcătușu și Erich Mihail Broanăr, volum apărut cu binecuvântarea Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2019, cu sprijinul Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului.

Sinaxa Stareților și Starețelor din cele cinci eparhii ale Mitropoliei Ardealului - 10 septembrie 2019

La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Izvoru Mureșului, județul Harghita, a avut loc marți, 10 septembrie, prima sinaxă a exarhilor, stareților și starețelor așezămintelor monahale din cele cinci eparhii ale Mitropolia Ardealului. Lucrările au fost prezidate de Înaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.
La sinaxă au fost prezenți și episcopii sufragani Mitropoliei Ardealului: Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, Preasfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, precum și Preasfințitul Ilarion Făgărășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.

Sinaxa a avut teme de discuție foarte actuale pentru viața monahală din Mitropolia Ardealului și pentru misiunea la care sunt chemați monahii și monahiile din cele cinci eparhii. Stareții și starețele prezenți la sinaxă au avut posibilitatea să se roage împreună la Sfânta Liturghie, iar apoi să participe la discuțiile din cadrul întâlnirii.
În cuvântul de binecuvântare, IPS Mitropolit Laurențiu a vorbit monahilor prezenți despre vocația aparte de care se bucură viețuitorii așezămintelor monahale și despre misiunea lor de a fi duhovnici și îndurmători spirituali pentru oamenii care vin să se roage în mănăstirile și schiturile din Mitropolia Ardealului.
„Monahii și monahiile sunt ostași în oastea lui Hristos și de aceea poartă acest costum militar-spiritual, dar mai ales poartă o vocație specială. Am dorit ca de la sinaxele făcute de fiecare în eparhiile noastre să facem și o sinaxă pe Mitropolia Ardealului pentru că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis să se facă aceste întâlniri și pe Mitropolii. Mitropolia este o unitate spirituală și administrativă în care legătura dintre ierarhi se face mult mai bine decât la întâlnirile la Sfântul Sinod și am dori ca în misiunea noastră să ne fiți alături. Bogăția unei eparhii constă în numărul de mănăstiri și mai ales în valoarea vocațională. Avem nădejdea că Dumnezeu și Maica Domnului care ocrotește toate mănăstirile noastre va rândui să vină la mănăstirile noastre oameni care simt această vocație. Ne dorim ca toți să fim într-o unitate de rugăciune.”, a subliniat ierarhul.
În cadrul sinaxei au fost discutate și problemele confruntate de exarhatele eparhiale, de mănăstirile și schiturile din eparhiile Mitropoliei Ardealului.

Tabăra de tineret „Tradiție și noutate” - 1-7 septembrie 2019

În perioada 1-7 septembrie 2019, la Mănăstirea Izvoru Mureșului, cu binecuvântarea Chiriarhului locului, a Preasfințitului Părinte Andrei, a avut loc Tabăra pentru tineret „Tradiție și noutate”, derulată prin Departamentele pentru tineret eparhiale, la nivelul întregii Patriarhii Ortodoxe Române cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Cei 23 de tineri care au participat în acest an la tabăra realizată în Mănăstirea noastră au avut vârste cuprinse între 18 și 26 de ani, provenind din eparhiile Patriarhiei.

Aceștia s-au putut bucura de activități în aer liber, de pelerinaje și drumeții către vetrele monahale marcante din județul Harghita, a izvorului geografic al Mureșului, precum și de cascada termală din Toplița, a lacului de acumulare din Frumoasa, dar și prin închinarea în frumoasele locașuri de cult ale comunităților ortodoxe.
Au participat de asemenea la activități de educație antreprenorială la Complexul Național Sportiv din Izvorul Mureșului, la activități psiho-pedagogice susținute de Psih. Ramona Oproiu, și Prof. Aurelia Suciu din Miercurea Ciuc și Livezi, precum și la un curs de educație teologico-medicală realizat de Medicul Anisia Suciu și Prof. Loredana Bijec din Miercurea Ciuc.
Participarea la Sfintele Slujbe săvârșite în Mănăstirea noastră, a însemnat un bun prilej pentru aceștia de a câștiga încrederea în sine, răspunsurile liturgice fiind oferite chiar de ei înșiși.

Slujbele de zi și de noapte s-au încadrat în tipicul monahal, și au fost însoțite de cuvinte de învățătură rostite de preoții coordonatori ai taberei, fiind atinse teme de interes, precum „Necesitatea asumării faptelor noastre”, „Lucrarea Socială a Bisericii”, „Începuturi și actualitate”, „Tânăr și tinerețe în lucrarea Bisericii și a mediului social”.
În seara de joi, Preacuviosul Părinte Teodosie Colceriu, Egumenul Schitului Dumbrăvioara a susținut conferința „Timpul liturgic-timp al îndumnezeieii noastre. O privire liturgico-spirituală”.
Cursul de pictură gândit de pictorul restaurator al Centrului Eparhial, Nicoleta Drăgan, a oferit tinerilor posibilitatea de a-și picta propria icoană pe sticlă, pe care după săvârșirea slujbei de sfințire, au putut să o ducă la casele lor, spre aducere aminte de Dumnezeu și de frumoasele zile petrecute în vatra monahală care i-a găzduit, Sfânta Mănăstire ocrotită de Maica Domnului de la Izvoarele Mureșului.
Vizionarea unui reportaj Trinitas Tv, din cadrul emisiunii „Comori ale Ortodoxiei” a completat viziunea acestora asupra istoriei și spațiului plurietnic și multiconfesional în care își desfășoară activitatea duhovnicească Eparhia Covasnei și Harghitei. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate și Îl rugăm să îi ocrotească în continuare pe acești tineri cu inimile senine, pe acești „muguri ai credinței” noastre străbune!

 

Contact

Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului”
Maica Stareţă Stavrofora Miriam Oprea
Nr. de telefon: 0744 - 966.950 - nu sunați pentru cazare
Localitatea: Izvoru Muresului Jud. Harghita Cod 537356
Detalii și Formular de Contact
Atelier Pictură: 0742-224.590 (sunați numai pentru cazare și comenzi icoane, croitorie și broderie)
Vă rugăm să sunați între orele: 
09.00 - 12.20 și 14.00-16.30.
Vă rugăm să nu sunați în duminici și sărbători.

Copyright © 2010-2016 Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" Izvoru Mureşului.
Toate drepturile rezervate. Webmaster: Bogdan Tinca